To content (skip navigation)

Nowości

 Od 2 lat prowadzimy zajęcia w nowym programie nauczania w systemie

Szkół Muzycznych YAMAHA.

MUSIC WONDERLAND - program przeznaczony dla dzieci 3- letnich.

Rozwijanie wrażliwości na muzykę stanowi najważniejszy punkt w Music Wonderland.

Poprzez świat fantazji, który jest nieodłącznym elementem życia dziecięcego, wzbudzamy 

zainteresowanie śpiewem, uczymy skupienia i zainteresowania przy słuchaniu muzyki.

Dziecięca wyobraźnia aktywowana jest na każdej lekcji poprzez różnego rodzaju opowiadania, 

obrazki i ruchy. Narzędziem do nauki w programie Music Wonderland jest instrument klawiszowy.

Pełni on funkcję polegającą na obrazowym pokazaniu pewnych akcentów i niuansów w muzyce 

poprzez odgłosy i dźwięki. W ten sposób sposób dzieci uczą się naturalnego kontaktu

z klawiaturą oraz kształcą zdolność wyrażania siebie przez "żywą" muzykę.